Szerzői jogok

Szerzői jogok

Szerzői jogok: Jelen honlap kiadója az Eszközbeszerzés Kft.

Azzal, hogy belép a www.travelstory.hu honlaprendszer valamelyik oldalára, elfogadja az alábbi feltételeket. Még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója, előfizetője a rendszer egyik szolgáltatásának sem:

A www.travelstory.hu honlapon (a továbbiakban: “Lap”) található tartalom az Eszközbeszerzés Kft. (a  továbbiakban: “Kiadó”) szellemi tulajdona.

A Kiadó fenntart minden, a lap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A laphoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.

A Kiadó előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a Lap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. A Lap tartalmának egyes részeit a felhasználó  – kizárólag saját felhasználás céljából – merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja. Ebben az esetben sem jogosult a Lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

A Kiadó weboldalai teljes egészében, a reklámokkal, hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt állnak. Azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt a nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá a Kiadó előzetes írásbeli engedélye nélkül a Lap tartalmát tükrözni. Azaz tilos technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A Kiadó követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

A Laptól értesüléseket átvenni csak a Lapra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő nem módosítja az eredeti információt, valamint a Lapra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti.

A www.travelstory.hu domainnév, valamint a “TravelStory” név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása – a hivatkozás kivételével – kizárólag a Kiadó előzetes és kifejezett írásos hozzájárulásával lehetséges.

A honlapokon közzétett cikkek, fotóművészeti alkotások, egyéb szerzői művek szerzői jogvédelem alatt állnak, a személyes és nem kereskedelmi felhasználás eseteinek kivételével tilos azokat akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni, sugározni vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni, azok csak a kiadó írásbeli engedélyével sokszorosíthatóak, közvetíthetőek a nyilvánosság felé, illetve tehetőek a  nyilvánosság számára hozzáférhetővé a sajtóban. Ez a nyilatkozat a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 36. § (2) bekezdésében foglaltak szerinti tiltó nyilatkozatnak minősül.

A Kiadó pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.

Az oldal működési rendszerének plagizálása szigorúan tilos! A Kiadó a tartalmak plagizálását megfelelő elektronikus eszközökkel folyamatosan ellenőrzi. Az oldalt engedély nélkül másolókkal/alkalmazókkal szemben jogi eljárást kezdeményezünk!

Szerzői jogok